Gary Vaynerchuck heeft een contentmodel gemaakt waarbij er wordt uitgegaan van uitgebreide pilar content dat wordt opgeknipt ik kleinere stukken content en daarna verspreid wort via social

The GaryVee Content Model