Propagandavehikel doet mij denken aan documentaire over de laatste communisten in Oost-Groningen. Je ziet een aftandse auto door de weilanden rijden en je hoort door de speakers een vrouw roepen met een knouwend gronings accent.

Hier spreekt de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Stemt 3 april communisten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens mij zouden ze in Amerika zulke folkore uitbuiten in een pretpark: CommieWorld (En ook voor dit land met alleen maar hamers en sikkels geld: It’s A Small World After All!) Met aan de poort iemand in een Ronald Reagan-pak uit de tijd dat hij nog in slechte westerns speelde. Kinderen zullen smeken om een ritje in het oude propagandavehikel (die je natuurlijk niet hoeft te verzekeren, omdat de staat de tegenpartij schadeloos stelt bij een ongeluk, maar dit terzijde) en VVD’ers zullen melancholisch terugkijken op de tijd dat ze nog idealen hadden.

Ik zie een hele mooie nieuwe bron van inkomsten voor al die boeren die naar Canada willen verhuizen.