Een proefmonster is dat zoiets als het koekjesmonster dat alles lust?