Press "Enter" to skip to content

Job komt op voor Henk & Ingrid

Henk en Ingrid lazen in de krant dat ook Job Cohen voor ze wilde opkomen. Henk keek uit het raam naar de achtertuin. Hij haalde z’n neus op. Een tranende snottebel bleef halverwege zijn neus steken. Hij slikte en slaakte een huilerige zucht vanuit zijn onderbruik die klonk als een tuba met een koude rilling.

Hij had zich zo verheugd op oorlog met Iran.

One Comment

  1. mack mack 19 december 2010

    Ja, een oorlog waar Henk geen last van heeft maar indirect wel bij betrokken is, die zijn natuurlijk leuk.

Geef een reactie