De F. van F. Scott Fitzgerald staat voor Francis. Zijn middelste naam was Key.