Als je het jaar opdeelt in periodes van twee weken in plaats van maanden, dan heb je na 12 jaar een jaar extra geleefd.

Immers: een jaar bestaat uit 12 maanden en 26 periodes van twee weken. En 12 maanden staan voor 24 periodes van twee weken. Dus raken er ieder jaar 2 periodes van twee weken (= 1 maand) zoek.

Geen wonder dat iedereen het zo druk heeft.