Verwachtingsvol drukt het kleine meisje haar neus tegen de glazen vitrine. Er liggen kroketten, viandellen en berehappen uitgestald. De cafetariabaas roept: “Twee patat met,