Zegt de ene nudist tegen de andere:
– Je bips ziet wat pips.