Zegt de ene meteoroloog tegen de andere: Lekker windje, vind je niet?
Zegt de andere: Zal ik er nog eentje laten?