majoor_bosshardt.jpg
Foto: Anko Stoffels

De Majoor is 94 jaar geworden. Het Leger des Heils heeft een condoleancesite in de lucht.