Ik schrijf het lekkerst op sterke emoties. Na het zien van een mooie film wil een prachtig scenario schrijven. Na het lezen van een subliem boek wil ik de nieuwe Marek van der Jagt worden. En na een mooie en, vanwege een wegopbreking, onverwachte rondrit langs plekken van mijn jeugd moet ik even E bellen dat het allemaal goed komt. Wat allemaal ook mag zijn.

Vanavond heb ik mij boos gemaakt en daar heb een heerlijke brief op geschreven. Mooie, volgens mij jurridische, volzinen vlogen uit mijn vingertoppen. Standvastig eiste ik dit en dat en sloot ik af met de wens toch prettig samen te werken.

Ik ga deze brief zeker bewaren. Deze brief wordt een ongebruikte postzegel onder de schrijfsels: onbestempeld meer waard. Een veiling van de correpsondentie van Gerard Reve, maar dan met onverzonden brieven van Bjorn S. Franke.

Voornemen voor de tweede helft van 2004: Vaker boos worden ter inspriratie.