Press "Enter" to skip to content

Adopteer een belegen woord

Regelmatig bezig ik woorden die niet dagelijks door generatiegenoten gebezigd worden. Een groep jongelui op het internet kent dit verschijnsel en heeft een mieterse website opgezet. Bezoekers kunnen er grasduinen in bloemlezingen van belegen woorden en allings hun woordenschat opfrissen en uitbreiden.

De mogelijkheid tot verbale adoptie
Het laatste alleraardigste initiatief van deze schavuiten is de mogelijkheid tot het adopteren van een woord. Ondergetekende heeft het woord snoodaard onder zijn hoede genomen. Niet in de laatste plaats omdat hij zichzelf in voorkomende gevallen onder de groep van snoodaarden schaart.

Moet ik daarvoor Google’en?
Klikt u met geswinde spoed op de link naar de website van het Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord.

Ik werd op deze website gewezen door Dhr. D. Brinks.

4 Comments

 1. Victor Frederik Victor Frederik 11 februari 2009

  Waarlijk een doldriest stuk heeft u toevertrouwd aan het wereldwijde web. Helaas moeten wij u mededelen dat uw adoptieverzoek nog niet ten burele van de subcommissie Adoptie is verschenen. Dit heeft niets van doen met uw administratieve aanvraag echter het Genootschap wordt overstelpt met aanvragen. Zulks heeft als gevolg dat wij de adoptieverzoeken in aanvang niet meer handmatig zullen paraferen, doch dit -dankzij de verworvenheden van php- zullen automatiseren. Dat dit gevolgen zal hebben voor onze bureaumedewerkster mejuffrouw Trudy is niet te vermijden.
  Met belegen groet,
  Victor Frederik
  Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord

 2. FrankiePebbles FrankiePebbles 14 februari 2009

  Terstond heb ik met grote vreugde het alhier opgenomen paginaverband aanschouwd.

  Maar zetelt u nu toch even neder, heer Tiepvoud, daar dat, waarvan ik thans kond moet doen u wellicht zal omvademen met smart. Ter plaatse gekomen zijnde, ontwaarde ik dat het door u zo beminde ‘snoodaard’ per 11 februari jl. reeds ter liefdevolle verzorging is opgenomen door de heer of mevrouw I. Wein.

 3. Bjorn Bjorn 14 februari 2009

  Godfried van Bouljon! Co-ouderschap?

 4. Nieuw belegen woord Nieuw belegen woord 16 februari 2009

  […] favoriete belgen woord (snoodaard) was al geadopteerd. Co-ouderschap over een belegen woord eindigt altijd in een drama. Daarom heb […]

Geef een reactie